شرکت بازرگانی و سنگ اونیکس
[google-translator]

کارفرما: آقای مهندس ناییجی

کارفرما: آقای مهندس ناییجی

کار اجرا شده سنگ کرم بی موج طرق
کارفرما: آقای مهندس ناییجی
مجری کار: استاد خواجه وند
مکان اجرا: آمل، جنب بیمارستان ۱۷ شهریور

گروه تخصصی مهندسین سنگ و ساختمان

www.onyxcomplex.com

گروه تخصصی مهندسین سنگ و ساختمان
🔰آمل، کیلومتر ۱ جاده هراز به تهران
🔰دفتر مرکزی: ۰۲۱۲۸۴۲۱۲۹۹
🔰روابط عمومی: ۰۹۱۰۰۰۴۶۰۱۰